| 
 

 
لیست غذا

 

 • انواع سوپ

انواع سوپ

 • چلو کوبیده

چلو کوبیده

 • چلو کوبیده با جوجه چسبیده

چلو کوبیده با جوجه چسبیده

 • چلو سلطانی

چلو سلطانی

 • چلو بختیاری

چلو بختیاری

 • چلو قفقازی

چلو قفقازی

 • جوجه کباب

جوجه کباب

 • چلو مرغ

چلو مرغ

 • ژیگو

ژیگو

 • زرشک پلو با مرغ

زرشک پلو با مرغ

 • باقالی پلو با گوشت

باقالی پلو با گوشت

 • خوراک زبان

خوراک زبان

 • ته چین مرغ

ته چین مرغ

 

 
   

 

 

 

 

 

---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Copyright © 2010 Delgosha Talar  Adress : Iran,Oromieh          
  
E-mail :info {at} delgoshatalar.com
           Mob :+98 914 600 7583
     Tel/Fax ::+98 441 262 0043 ،  +98 441 2620113